SA Akademie vir Wetenskap en Kuns:

Protea Boekhuis palm 2 pryse in

Erepenning van die Akademie vir die bevordering van Geskiedenis

 

 Dr. Nicol Stassen

 

Vanjaar se toekenning gaan aan Nicol Stassen van Protea Boekhuis vir sy besonderse bydrae tot die bevordering van Geskiedenis as dissipline in Suid-Afrika.

Hy lewer op verskeie maniere ‘n groot bydrae tot die Suid-Afrikaanse geskiedenis via eie publikasies, sy boekwinkels en ook as uitgewer. Sy passie vir Afrikaanse prosa en poësie sowel as vertaling van boeke in Afrikaans maak van hom ‘n ambassadeur vir die Suid-Afrikaanse Kultuurgeskiedenis. 

 

 


 

 

SA Akademieprys vir vertaalde werk

 

 Daniel Hugo

 

Die prys word toegeken aan Daniel Hugo vir die vertaling van Oorlog en Terpentijn in Afrikaans. 

Die geslaagdheid en juisheid van die vertaling is sleutelfaktore by die beoordeling van die prys. Daar word ook spesifiek gelet op die aansien wat die vertaalde werk binne sy eie taal en letterkunde geniet. Oorlog en terpentijn het reeds verskeie literêre toekennings ingepalm en is onlangs ook op die langlys geplaas vir die gesogte Booker-prys.