Marius Ackermann

Marius Ackerman Protea Outeur

 

 

 

MARIUS ACKERMANN

Ackermann, wie se skryfwerk gekenmerk word deur ’n vlymskerp humorsin en ’n sonderlinge vermoë om tipies-menslike swakhede waar te neem, praktiseer as advokaat en lid van die Balie in Pretoria. Dis waarskynlik sy voormalige posisie as regsadviseur in die Staatsdiens wat hom die beste geleentheid gebied het om die politieke toneel en politieke akteurs van naby te beskou – en wat as slypsteen vir sy satiriese oog en inspirasie vir werk soos Raadslid Hamersma (2009) en Grootraad Makedaan (2008) gedien het. 

 

Werke deur die outeur.