PIETER FOURIE oorlede

Protea Boekhuis verneem met diepe leedwese van die afsterwe op Sondag 12 September van een van die grootste Afrikaanse dramaturge, PIETER FOURIE, wat op 3 April vanjaar 81 jaar oud geword het.

Fourie, wat as die mees bekroonde Afrikaanse dramaturg beskryf word, se eerbewyse en pryse sluit in die Erepenning vir Toneelkuns en die Gerhard Beukesprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 1996, die Hertzogprys vir sy dramaoeuvre in 2003 en ‘n eredoktorsgraad van die Universiteit van die Vrystaat.

Hy sal onthou word vir dramas soos Faan Se Trein (1975), Die Joiner (1976), Ek, Anna van Wyk (1986), Die Proponentjie (1987), Die Koggelaar (1988), Donderdag se Mense (1990) en Boetman Is die Bliksem In (2001) en Gert Garries (2002). Protea Boekhuis het tussen 2002 en 2019 agt van sy dramas uitgegee of heruitgegee.

Fourie was in vele opsigte ’n baanbreker en het hom dikwels die gramskap van die Establishment op die hals gehaal, onder meer met ’n voorgestelde drama oor die dood in aanhouding van die vryheidsvegter Steve Biko, wat hy ná ’n wroeging vernietig het.

Hy het ’n groot rol gespeek in die oopstelling van die destydse Nico Malanskouburg in Kaapstad vir alle rasse. Ek, Anna van Wyk, wat die rekord hou vir die meeste benoemings en toekennings in die geskiedenis van die Vitaprys, het die eerste naaktoneel op die gesubsidieerde Afrikaanse verhoog bevat.

As bekwame kunsteadministrateur was Fourie stigterslid van die KKNK en die eerste uitvoerende hoof van dié oudste volwaardige Afrikaanse kunstefees. In 2000 stig hy die produksiemaatskappy Rooderandt Produksies, wat talle van sy werke opvoer. Hy was residentdramaturg by die eertydse Kaaplandse streekskunsteraad, Kruik, en later by die ou Transvaalse streekskunsteraad, Truk.

Hy word oorleef deur sy vrou, Maletta, en hul dogter, Sonja, asook sy dogters by sy eerste vrou, die aktrise Liz Dick, Tania en Mashinka, en dié by sy tweede vrou, Marlize Herselmann, Natasha en Nandi, asook kleinkinders.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *